Referencje

W ciągu ostatnich lat wykonaliśmy szereg robót gazowych i sanitarnych w następujących obiektach:

  • Gmina Warszawa Białołęka - sieć gazowa z PE o długości 6200.00 m.
  • „UNIBUD” -  wykonanie sieci gazowej średniego ciśnienia, punktu redukcyjnego, kotłowni gazowej oraz instalacji wewnętrznej dla budynku hotelowego przy ul. Heroldów w Warszawie.
  • Osiedle Mieszkaniowe „Racławicka” - instalacje wodno-kanalizacyjne, centralnego ogrzewania i kotłownie gazowe.
  • Osiedle  mieszkaniowe „Akwen” przy ul. Nowoursynowskiej - instalacja wodnokanalizacyjna, centralne ogrzewanie, kotłownie gazowe, instalacje gazowe wewnętrzne i zewnętrzne.
  • Osiedle mieszkaniowe „Kwadrat”, Józefosław, gm. Piaseczno - wykonanie sieci gazowej średniego ciśnienia punktów redukcyjnych i wewnętrznej instalacji gazowej w budynkach osiedlowych.
  • ul. Grochowska 128, 129, 221, 302, ul. Kirasjerów 4, ul. Lubartowska 1,ul. Paryska 31, ul. Peszteńska 3, ul. Szaserów 55,59, ul. Waszyngtona 30/36, ul. Płocka 7,ul. Sławińska 4, Aleja Solidarności 149, ul. Waliców 12, ul. Ogrodowa 8, ul. Kś. Sitnika 1, Grzybowiska 71,ul. Białobrzeska 37, ul. Grójecka 60, 68, Aleje Jerozolimskie 85, ul. Górczewska 15; 27/35, ul. Długosza 41, ul. Paca 39, ul. Mariensztat 9, ul. Ciołka 4 - kompleksowa wymiana instalacji gazowej w budynkach mieszkalnych.
  • ul. Kaliska 5 -  wymiana instalacji gazowej, doposażenie w ciepłą wodę, centralne ogrzewanie oraz węzeł cieplny.
  • Prokuratura Okręgowa Warszawa Praga – remont węzła cieplnego w budynku Prokuratury przy ul. Bródnowskiej 13/15.